05056977283

Sosyal Medyada Biz}

HİZMETLERİMİZ

BLOG

İtiraz konusu senet üzerindeki imza, bilirkişi tarafından yapılan imza incelemesi sonucunda icraya itiraz eden kişinin eli ürünü olduğu anlaşılırsa sözü edilen senede dayanan takip konusu miktar ile orantılı olmak şartı ile yüzde 20  para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde...
Senet, kişiler veya kurumlar arasında gerçekleşen ve hem mali hem de hukuki yaptırımı olan bir tür kıymetli evrak olarak bilinmektedir. Bir tarafa hak tanırken bir tarafa borç yükümlülüğü tanımaktadır. Senet doldurulurken nelere dikkat edilmeli, bunların aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü...
T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/12-1677 KARAR NO : 2015/1012MAHKEMESİ : İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 22/05/2013 NUMARASI : 2013/189 – 2013/462DAVACI : O.D. vekili Av. A.K. DAVALI : N.A. vekili Av. A.A. Taraflar arasındaki...
Davada hâkimin uzmanlık alanı dışında kalan ve davanın çözümünde hâkime yardımcı olan bilirkişi, görüşüne başvurulan üçüncü kişidir. Davanın çözümünde teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren hallerde görüşüne başvurulan bilirkişi, görüşüne başvurulan konu hakkında özel ve teknik bilgisine dayanılarak inceleme yapmakta ve...
Grafoloji adı altında yer alan yazı ve imza inceleme, var olan imza ve yazının bir kişiye ait olup olmadığını araştıran bir bilim dalıdır. Mahkemeye intikal eden bütün olaylarda yazı ve imza incelemesi, yetkili grafoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır. Yargıtay’ın da ısrarla...
Mesaj Gönder
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?